Veelgestelde vragen

Het Share a Porsche systeem

 • Werkt de Share a Porsche app op iedere smartphone?

  Nee, de Share a Porsche app is uitsluitend beschikbaar voor smartphones met iOS- of Android- besturingssysteem.

 • Hoe krijg ik toegang tot de Porsche.

  Alle berijders van een auto krijgen een eigen sleutel. Met deze sleutel heeft u altijd toegang tot de Porsche. Let op: deze sleutel is strikt persoonlijk en gekoppeld aan uw account.

 • Worden mijn persoonlijke data bewaard?

  Ja, de gebruiksdata die worden gegenereerd gedurende de contractperiode worden bewaard om het gebruik in beeld te brengen in uw app. Na afloop wordt deze informatie verwijderd.

 • Hoe reserveer ik de Porsche?

  U kunt de Porsche reserveren via de gemeenschappelijke agenda van de app. Deze reservering is puur om te laten zien wie wanneer met Porsche wil rijden.  

 • Heeft deze reservering invloed op de toegang tot de auto?

  Nee, uw sleutel zal uw altijd toegang geven tot het openen en starten van de Porsche.

 • Kan ik wel rijden als ik mijn telefoon vergeten ben?

  Ja, de Porsche is altijd te gebruiken zonder telefoon. De data die in die periode worden gegenereerd zijn bij het opstarten van de app zichtbaar. Uw persoonlijke Porsche sleutel is hierin leidend.

 • Kunnen mijn medegebruikers de locatie van de auto te allen tijde zien?

  Nee, als de auto is gereserveerd in de gemeenschappelijke agenda is de locatie alleen te zien voor diegene die de reservering heeft gemaakt. Ook als de auto is gestart, is de locatie alleen de zien voor de berijder.

Over Share a Porsche

 • Wat houdt Share a Porsche in?

  Share a Porsche is een collectieve leaseconstructie gebaseerd op private lease. Er wordt een gezamenlijke overeenkomst afgesloten voor een bepaalde periode en een verwacht aantal te rijden kilometers per persoon. Aan het einde van de overeenkomst kan de auto gewoon weer worden ingeleverd. Het risico van onvoorziene onderhoudskosten en de restwaarde is voor ons. 

 • Wat valt binnen het contract en zijn er additionele kosten?

  Bij Share a Porsche zijn alle kosten inbegrepen: afschrijving, rente, reparaties, onderhoud, banden*, afleveringskosten, verzekering, wegenbelasting, BTW, schadeherstel en (inter)nationale pechhulp.

  Het enige wat niet in het vaste maandbedrag zit, zijn de kosten voor brandstof, boetes, tol en bijvoorbeeld het wassen van de auto. Daarnaast geldt er een eigen risico bij niet verhaalbare schade aan de auto.

  Let op: Het maandbedrag kan minimaal aangepast worden, uitsluitend door landelijke/provinciale aanpassingen van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW.

  * Op basis van normaal gebruik.

 • Wat is de contractduur van Share a Porsche?

  U kunt kiezen voor een contractperiode van 12 of 24 maanden.

 • Valt Share a Porsche onder het keurmerk Private Lease?

  Ja, Share a Porsche is een private leasecontract en valt onder het keurmerk. Belangrijke uitgangspunten daarvan zijn:

  • Meer kilometers worden jaarlijks verrekend.
  • De vergoeding voor het voortijdig beëindigen van het contract is een percentage van de resterende leasetermijnen.
  • Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. U kunt hier schriftelijk van afzien.
  • BKR registratie vindt plaats op basis van de looptijd x maandbedrag x 65%.
 • Dien ik een aanbetaling te doen?

  Nee. Een aanbetaling is niet mogelijk.

 • Moet ik borg betalen?

  Ja. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt als er sprake is van wanbetaling, discussies tussen berijders bij schades en inleverschades. De hoogte van de borgsom hangt af van het type Porsche, de looptijd en het aantal overeengekomen kilometers.

 • Staan de vooraf bepaalde kilometers vast voor de gehele contractperiode?

  Ja, het te betalen maandbedrag wordt mede bepaald op basis van het verwachte aantal te rijden kilometers per jaar. Dit is namelijk bepalend voor de verwachte onderhoudskosten en restwaarde van de auto aan het einde van het Share a Porsche contract.

 • Wat gebeurt er als mijn aantal gereden kilometers afwijkt van de vooraf bepaalde kilometers?

  Vooraf spreken we af wat iedere kilometer kost die meer gereden wordt. Na ieder jaar (12 maanden) maken we de balans op en rekenen we af. Dat doen we ook aan het einde van de looptijd. Maak vooraf een reële inschatting van het aantal te rijden kilometers per jaar. Daarnaast is het verstandig ook tussentijds te controleren of dit niet wordt overschreden. Dit kunt u op elke gewenst moment zien in de app.

 • Welke auto’s zijn beschikbaar?

  Er is keus uit drie modellen: 911, Boxster en Cayman. Het aanbod is afhankelijk van de voorraad bij de dealers. Op de aanbodpagina van de Share a Porsche website is duidelijk te zien welke auto’s bij welke dealer beschikbaar zijn.

 • Wat is de levertijd van de auto?

  De levertijd wordt bij bestelling bepaald door de dealer. Wij doen ons best bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Het wel of niet afzien van de 14 dagen bedenktijd kan de levertijd beïnvloeden. De Porsche dealer informeert u over de afleverdatum van de auto.

 • Waar kan ik de auto ophalen?

  De Porsche dealer waar de auto wordt aangeboden, maakt een afspraak met u om de aflevering te verzorgen.

 • Ben ik vrij om te kiezen waar ik het onderhoud van de Porsche laat doen?

  Bij Share a Porsche kunt u voor alle zaken omtrent uw auto uitsluitend terecht bij de Porsche dealer waar u de auto heeft opgehaald. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld het onderhoud te laten uitvoeren bij één van de andere Porsche Centra.

 • Hoe is de Porsche verzekerd?

  De Porsche is Allrisk verzekerd bij Turien & Co. Assuradeuren. Als deelnemer hoeft u dus geen aparte verzekering af te sluiten.

 • Wat is het eigen risico?

  Het eigen risico is maximaal € 500,- per niet verhaalbare schade. Dat geldt ook voor inleverschades. Bij meer dan twee schades binnen 12 maanden kunnen wij het eigen risico – conform het keurmerk Private Lease – verhogen naar  € 1.000,-.

 • Wat moet ik doen bij een ongeluk?

  Als u onverhoopt langs de weg staat met schade of een technisch probleem, wanneer of waar in Europa dan ook, neem dan contact op met Porsche Assistance. Tijdens kantooruren kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw dealer.

 • Wie is verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en boetes?

  Alle boetes komen bij ons binnen. In het systeem is direct zichtbaar wie er op dat moment gereden heeft. Hij/zij ontvangt de boete automatisch thuis.

 • Is het toegestaan om in het buitenland te rijden?

  Het is toegestaan om de Porsche binnen Europa te gebruiken.

 • Wordt het Share a Porsche contract bij het BKR gemeld?

  Om te controleren of Share a Porsche financieel een verstandige keuze is, raadplegen wij het BKR. Dit betekent dat wij bij de aanvraag van een Share a Porsche contract checken of u al een of meer krediet(en) heeft. Wij laten het Share a Porsche contract als kredietovereenkomst registreren bij BKR. De registratie wordt uitgevoerd via de formule: looptijd van het contract x de hoogte van het maandbedrag.  Voor de kosten van de wegenbelasting en Reparatie & Onderhoud wordt een correctie toegepast, 65% van de kosten worden meegenomen bij de registratie. Bovendien wordt iedere bestuurder alleen geregistreerd voor het deel van het bedrag waarvoor hij/zij aansprakelijk is. Dit kan invloed hebben op uw toekomstige leencapaciteit.

 • Kom ik altijd in aanmerking voor Share a Porsche?

  De minimale leeftijd is 25 jaar en met een geldig autorijbewijs kan tot de maximale leeftijd van 78 jaar (op verwachte einddatum) een Share a Porsche contract aangevraagd worden. Na aanvraag beoordelen wij of Share a Porsche een verstandige keuze is of niet.

 • Geldt er ook een bedenktijd nadat we besloten hebben een contract af te sluiten?

  Ja, na ondertekening van het contract geldt een bedenktijd van 14 dagen.

 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

  Erfgenamen krijgen de mogelijkheid het Share a Porsche contract over te nemen en op hun naam te zetten. Is dit niet mogelijk, dan moet het Share a Porsche contract worden afgekocht of moet er iemand gezocht worden die het Share a Porsche contract kan overnemen. De erfgenamen kunnen contact met ons opnemen via (033) 454 91 38. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.

 • Wat gebeurt er als ik mijn baan kwijtraak?

  Ook uw deel van het Share a Porsche contract blijft voor de afgesproken periode doorlopen. Het afkopen van de overeenkomst behoort tot mogelijkheden, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Is het door de veranderde situatie voor u niet mogelijk aan de betalingsverplichting te voldoen, neem dan contact met ons op via (033) 454 91 38. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.

 • Kan ik gedurende de contractperiode de looptijd/kilometrage aanpassen?

  Nee, deze staat voor de gehele periode vast. Indien u meer rijdt dan in het contract overeengekomen, dan worden deze kilometers separaat in rekening gebracht.

 • Mogen mensen buiten de groep, in de auto rijden?

  Nee, het gebruik van de auto is strikt gekoppeld aan de personen zoals vermeld op het contract.

 • Hoe werkt het inname proces na de contractperiode?

  De inname van de auto wordt door uw dealer uitgevoerd. Maak hiervoor, minstens 5 werkdagen voor het aflopen van de overeenkomst, een afspraak bij uw dealer. Uw dealer inspecteert de auto en maakt een innamerapport waarop de kilometerstand en eventuele schades worden geregistreerd. Ook wordt vastgelegd of alle bij de auto behorende spullen, zoals sleutels en het onderhoudsboekje, aangeleverd zijn.

 • Welke (gebruiks)schades zijn acceptabel?

  De acceptabele en niet acceptabele gebruiksschades zijn duidelijk beschreven in de bijlage van het contract.

 • Mag ik roken in mijn Porsche?

  Nee. In geen van de Share a Porsche auto’s is roken toegestaan.

 • Ik heb een eigen onderneming, kom ik ook in aanmerking voor Share a Porsche?

  Jazeker. Wanneer de overeenkomst wordt opgemaakt zal in plaats van een loonstrook voor de acceptatie een kopie van de aangifte inkomstenbelasting gevraagd worden.

 • Wat zijn de voorwaarden om een Share a Porsche contract aan te gaan?

  De minimale leeftijd is 25 jaar en met een geldig autorijbewijs kan tot de maximale leeftijd van 78 jaar (op verwachte einddatum) van het contract een Share a Porsche contract aanvragen. Om te controleren of Share a Porsche financieel een verstandige keuze is, toetsen wij de financiële situatie volgens de VFN-norm. Hiervoor vragen wij gegevens over het inkomen, de gezins- en woonsituatie en de huwelijkse staat van de aanvrager(s). Daarnaast raadplegen wij het BKR te Tiel. Dit betekent dat wij bij de aanvraag van een Share a Porsche contract navragen of u al een krediet heeft. Wij laten het Share a Porsche als kredietovereenkomst registreren bij BKR.

 • Kunnen wij als groep het Share a Porsche contract vroegtijdig beëindigen?

  Het is mogelijk het contract vroegtijdig te beëindigen. Op basis van het Keurmerk Private Lease gelden hiervoor enkele heldere spelregels:

  • Opzeggen kan pas na de 12e maand
  • Er geldt dan een vaste opzegvergoeding* van 40% van de resterende leasetermijnen

  Neem contact met ons op via (033) 454 91 38 om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

  * opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers op het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt, tenzij in de Aanvullende voorwaarden anders is bepaald.